Năm 2018, 1/3 diện tích đất nông nghiệp của Tp.HCM sẽ được chuyển thành đất công nghiệp

.

Theo đó, ông Lê Hoàng Châu cho biết, 2018 là năm đầu tiên thành phố thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM. Điểm đáng chú ý là lộ trình chuyển đổi khoảng 1/3 quỹ đất nông nghiệp sang thành đất công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

Ông Châu cũng cho biết, nếu triển khai chuyển đổi khoảng 1/3 quỹ đất nông nghiệp của Tp.HCM sang thành đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị thì theo tính toán của các nhà khoa học, GRDP (tổng sản phẩm địa bàn) của thành phố sẽ tăng lên 2,73 lần.

quy hoạch tp.hcm
Năm 2018, 1/3 diện tích đất nông nghiệp của Tp.HCM sẽ được chuyển thành đất công nghiệp

Cùng với đó, việc chuyển đổi quỹ đất sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế và thị trường bất động sản thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tính đến thời điểm này, Tp.HCM đang có 118.052 ha đất nông nghiệp nhưng gia trị đem lại chỉ 6.494 tỷ đồng, tức chiếm 0,89% GRDP, mức tăng giá trị cỉ đạt 55 triệu đồng/ha. So sánh với đất công nghiệp, dịch vụ - chỉ có 14.264 ha nhưng đem lại 726.978 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,11%, mức tăng giá trị lên tới 50,9 tỷ đồng/ha.

Mặc dù vậy, ông Châu cũng cho rằng Tp.HCM vẫn cần giữ lại quỹ đất nông nghiệp ở mức cần thiết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây sẽ là trung tâm về giống vật nuôi, cây trồng, công nghệ nuôi trồng mới, hiện đại, đồng thời việc giữ lại quỹ đất dự trữ cho thế hệ tương lai là hết sức cần thiết.

Nguồn: dothi.net