Tp.HCM chuẩn bị cấp giấy chủ quyền cho gần 10.000 trường hợp mua nhà đất bằng giấy tay

.
mua nhà đất bằng giấy tay
Nhà mua giấy tay từ sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 chuẩn bị được cấp giấy chủ quyền

Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, các quy định hiện nay chỉ cho phép cấp giấy chủ quyền đối với các trường hợp mua bán nhà, đất bằng giấy tờ viết tay từ sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008.

Vì thế, Tp.HCM cũng đã kiến nghị cho phép cấp giấy chủ quyền đối với các trường hợp mua bán giấy tờ tay đến ngày 1/7/2014 (tức trùng với thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành). Tuy nhiên Bộ Tài nguyên Môi trường không đồng ý vì cho rằng, việc dời thời điểm áp dụng sẽ khiến người dân không nghiêm túc chấp hành pháp luật. Do đó, những trường hợp phát sinh từ ngày 1/1/2008 sẽ được coi là vi phạm và không đủ điều kiện để cấp giấy chủ quyền.

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM - ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, Sở đang nỗ lực "khoanh" lại những trường hợp mua bán nhà, đất bằng giấy viết tay và không cho phát sinh thêm.

Nguồn: dothi.net