Kiên Giang kêu gọi đầu tư 12 dự án du lịch nghỉ dưỡng

.

Sau đây là danh sách 12 dự án du lịch nghỉ dưỡng nói trên:

1. Khu du lịch xã Mỹ Đức (Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên) có tổng diện tích 39,11 ha với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng. Dự án này nhằm đầu tư phát triển du lịch biển đảo, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

2. Khu du lịch quần đảo Bà Lụa (không tính Hòn Bà Đập và 3 Hòn Đầm) thuộc quần đảo Bà Lụa (huyện Kiên Lương) có tổng diện tích 100 ha, vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Mục tiêu mà dự án hướng đến là đầu tư phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, thể thao, mạo hiểm,...

3. Khu du lịch Tà Lu - Mũi Nai nằm trên địa bàn phường Pháo Đài (thị xã Hà Tiên) có tổng diện tích 50 ha, vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu đầu tư phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, tham quan các di tích lịch sử, danh thắng, lễ hội tín ngưỡng,...

Kiên Giang kêu gọi đầu tư 12 dự án du lịch nghỉ dưỡng
Chính quyền tỉnh Kiên Giang đang kêu gọi đầu tư 12 dự án du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng.

4. Dự án cải tạo, mở rộng bãi biển khu du lịch Mũi Nai tọa lạc trên địa bàn phường Pháo Đài (thị xã Hà Tiên) có tổng diện tích 38 ha với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng. Với dự án này, chủ đầu tư muốn phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, thể thao, mạo hiểm,...

5. Khu du lịch lịch sử - Văn hóa xếp Ba Tàu ở Ngã ba sông Cái Lớn, xếp Ba Tàu - kênh Đòn Dong (ấp Phước Tằn, xã Vĩnh Phước, Gò Quao) có tổng diện tích 20 ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

6. Khu Dịch vụ du lịch Bãi Bàng ở KP3, thuộc địa phận hành chính phường Pháo Đài (thị xã Hà Tiên) với tổng diện tích 29,4 ha, vốn đầu tư 60 tỷ đồng. Nhà phát triển dự án muốn đầu tư vào các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, tham quan di tích lịch sử, danh thắng, làng nghề, lễ hội,…       

7. Khu du lịch sinh thái Mũi Rảnh thuộc xã Tày Yên, huyện An Biên có diện tích 20 ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu phát triển các loại hình du lịch sinh thái rừng ngập mặn, di tích lịch sử, làng nghề,...  

8. Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bình San nằm trên địa bàn phường Bình San (thị xã Hà Tiên) với quy mô diện tích 27,14 ha, tổng vốn đầu tư 340 tỷ đồng.

9. Khu du lịch biển, đờn ca tài tử ở xã Nam Thái (huyện An Biên) quy mô 200 ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Dự án hướng đến phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái rừng ngập mặn gắn với đờn ca tài tử,...

10. Khu du lịch sinh thái Mũi Dừa thuộc địa bàn xã Dương Hòa (huyện Kiên Lương) có diện tích 30 ha, tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng.

11. Khu danh thắng Bãi Dương ở ấp Bãi Giếng (Bình An, Kiên Lương) quy mô diện tích 25 ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

12. Khu du lịch Resort nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Nò thuộc địa giới hành chính phường Pháo Đài (thị xã Hà Tiên) quy mô 13,3 ha, vốn đầu tư 130 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này muốn phát triển các loại hình du lịch nghĩ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, tham quan các di tích lịch sử, danh thắng, lễ hội tín ngưỡng,...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, 12 dự án du lịch nghỉ dưỡng này chưa có quy hoạch. Do đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp nào muốn quan tâm, tìm hiểu sẽ được điều chỉnh, bổ xung quy hoạch nhằm hỗ trợ điều kiện thực hiện đầu tư.

Nguồn: dothi.net