Bắc Giang: Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nấm

.
09-04-46_img_0609
Ảnh minh họa

Theo đó, xây dựng 3 mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu, dự kiến thực hiện tại huyện Lạng Giang, gồm 2 mô hình HTX với kinh phí hỗ trợ 1,05 tỷ đồng và 1 mô hình sản xuất nấm ứng dụng CNC 0,8 tỷ đồng.

Nội dung hỗ trợ việc thành lập HTX, xây dựng nhà xưởng, kho lạnh, phòng cấy giống, máy móc thiết bị khu sản xuất và chế biến tập trung, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm… Hỗ trợ 60 triệu đồng cho bao bì đóng gói sản phẩm và các tổ chức, cá nhân tiêu thụ nấm ổn định từ 2 năm trở lên. Hỗ trợ 20 triệu đồng cho công tác thông tin tuyên truyền và 60 triệu đồng hỗ trợ cho công tác quản lý đề án.

THANH PHÚC
Nguồn: nongnghiep.vn