HNX đề nghị HNM giải trình về nguyên nhân bị hủy niêm yết

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc cổ phiếu HNX của Công ty CP Sữa Hà Nội phải nộp báo cáo giải trình tình trạng bị hủy niêm yết do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 3 năm liên tiếp chậm nhất vào ngày 18/5.

Văn bản của HNX cho biết, tính đến ngày 10/5, HNX đã chậm báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 3 năm liên tiếp (2015, 2016, 2017) của HNM và tới nay HNX vẫn chưa nhận được BCTC kiểm toán năm 2017. Cụ thể, HNM đã nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 vào ngày 13/4/2016, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 vào ngày 31/10/2017 thay vì vào ngày 30/3 hàng năm. Đáng chú ý là báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 phải nộp vào ngày 30/3 vừa qua, tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa có báo cáo.

Như vậy, cổ phiếu HNM thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm k Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, HNX đề nghị HNM báo cáo giải trình nguyên nhân dẫn tới tình trạng bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Điều 10 Thông tư 202/2015/TT-BTC và Khoản 2 Điều 17 Quy chế Niêm yết chứng khoán của HNX./.

 

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn