Thủy sản Bạc Liêu bị phạt 85 triệu đồng

.

Theo đó, phạt Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu  (địa chỉ: số 89 quốc lộ 1A, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) số tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, BLF đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016.

Nguồn: thoibaonganhang.vn