VMG bị phạt 60 triệu đồng

.

Theo đó, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Báo cáo quản trị công ty năm 2015, năm 2016; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nguồn: thoibaonganhang.vn