Đồng Nai: Tách thửa đất trở lại từ 1/3

Đồng Nai: Tách thửa đất trở lại từ 1/3

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định cho phép tách thửa đất trở lại. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2018 bỏ quy định số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đó...