Những mô hình phát triển thành phố thông minh trên thế giới

Những mô hình phát triển thành phố thông minh trên thế giới

Một số quốc gia trên thế giới đã xây dựng khá thành công mô hình phát triển thành phố thông minh (Smart City). Mô hình này được hiểu là sự hội tụ của 3 yếu tố gồm hạ tầng hiệu quả, phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện.