Đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất: Chuyện của những ‘ông chủ lớn’ từ trường nghề

Đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất: Chuyện của những ‘ông chủ lớn’ từ trường nghề

Theo báo cáo của 63 Sở LĐTBXH, năm 2017, tỉ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tốt nghiệp trình độ cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trung bình đạt trên 80%. Ngoài ra, rất nhiều người trẻ tốt nghiệp trường nghề khởi nghiệp thành công, nhiều người đang học đã trở thành ‘hạt giống đỏ’, được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn danh tiếng săn đón.